Jak na mluvený projev v angličtině?

Seděli jste někdy ve třídě na hodině angličtiny a slyšeli jste podobný monolog?:
Last weekend was really super. We were on the beach with my husband, son and my jak se řekne tchýně?
NEBO
I’m gonna spend next weekend in the teď nevím jak se řeknou lázně Poděbrady?

Zní Vám tyto věty povědomě? 
Taky jsem podobně v každém jazyku začínala. Když je student na úplném začátku, potřebuje rychle načerpat slovní zásobu. Učitel mu sem tam řekne nebo napíše  na tabuli  nějaké nové slovíčko.

Tyto věty neříká úplný začátečník.
Student v nich správně používá minulý a budoucí čas. Říká je plynule.

V rozhovoru s rodilým mluvčím nebo cizincem by studentovi nikdo příliš nerozuměl a jeho projev by vypadal podivně.

3 tipy jak na neklidnou mysl,

která chce mít vše v mluveném projevu přesně a perfektně:

1. Zjednodušujte, zjednodušujte, zjednodušujte

Místo tchýně v uvedeném příkladu řekneme – a woman, one lady, my friend – prostě slovíčko, které známe. Vždy přemýšlíme o tom, co známe. Ne o tom, co nevíme.
Místo lázní řekneme – town.

2. Opisujte

Místo tchýně řekneme – My husband’s mother. My son’s granny.

Místo lázně řekneme – A place where people have a rest. A place to relax.

3. Nelpěte

Tchýni úplně vynecháme – řekneme jen – with my husband and my son.

Místo  spa Poděbrady řekneme jen –  Poděbrady.

‚Having talent is fantastic. Having confidence is even more important.‘ Robin Sharma
‚Mít talent je fantastické. Mít sebedůvěru je dokonce ještě důležitější.‘

Nebojte se říct, co Vám přijde na mysl jako první. Ten druhý Vám vždy porozumí z kontextu a nakonec Vám třeba sám potřebné slovíčko dodá.

Když studenty naučím zjednodušovat, opisovat a nelpět, dám jim něco mnohem cennějšího než slovíčko v angličtině, které by stejně za minutu zapomněli.

© Copyright AngličtinaIN | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies | webdesign