Jaká je souvislost mezi čtením, posloucháním, psaním a mluvením?

Když se učíte nový jazyk, tak obecně můžete dělat dvě věci.
V angličtině se nazývají INPUT a OUTPUT ACTIVITIES.
Aktivity vstupu a výstupu.

Aktivity vstupu: čtení a poslech. Nic neprodukujeme, nic nevytváříme. Pouze představujeme našemu mozku nové informace.

Aktivity výstupu: psaní a mluvení. Aktivně produkujeme jazyk. Vytváříme věty a dáváme projevu význam.

Abychom mohli začít dobře psát a mluvit, potřebujeme nejdříve předchozí fázi: číst a poslouchat. Potřebujeme se nejdříve naučit jak jazyk funguje a nechat ho nasát (vstoupit), abychom ho mohli produkovat.

Existuje velmi zajímavá souvislost:
Poslech pomáhá mluvení a čtení pomáhá psaní.

Máte problémy s plynulostí v mluvené angličtině? To co potřebujete, je poslouchat víc a víc a víc.
Máte problém s psaním? Musíte více číst.
A nepomohlo by více mluvit a psát?

To určitě pomůže. Když mluvíte, vidíte oblasti v kterých se potřebujete zlepšovat. Když potom posloucháte, budete se zaměřovat na tyto problémové oblasti.

To samé platí pro psaní. Když píšete, vidíte kde máte potíže.

A když potom čtete přirozeně zaměříte pozornost na ty části jazyka, kde se potřebujete zlepšit.

Na závěr:
Čtěte a poslouchejte jako HLAVNÍ aktivity. Mluvte a piště také, ale nevěnujte těmto aktivitám většinu času. Učte se hodně ušima nejen očima.

UČTE SE UŠIMA
NEJEN OČIMA

10 důvodů proč vám čtení a poslech pomohou,

abyste co nejdříve mluvili plynule anglicky:

1. Učíte se gramatiku přirozenou cestou

ne vytrženou z kontextu jako poučku v učebnici.

2. Když posloucháte

pracujete tím významně na své výslovnosti a přízvuku.

3. Pokud umíte dobře poslouchat a rozumět mluvenému slovu

nebudete mít strach, že neporozumíte svému protějšku a odpadne problém rychle zareagovat v konverzaci.

4. Když se naučíte dobře poslouchat a porozumět mluvenému slovu

další jazykové dovednosti – mluvení, psaní a gramatika – budou rychle následovat.

5. Při poslechu a čtení

nemůžete udělat chybu – odpadá mentální stres

6. Čtením a poslechem

si budujete bez úsilí slovní zásobu.

7. Učíte se slyšet cizí slovíčka

a rozeznávat je ve větách.

8. Vidíte a slyšíte

slovíčka v kontextu.

9. Učíte se odhadovat

význam neznámých slovíček.

10. Abyste dobře cizím jazykem plynule mluvili

musíte nejdříve hodně a hodně poslouchat – zrovna jako malé děti.

10 důvodů proč vám čtení a poslech pomohou,

abyste co nejdříve mluvili plynule anglicky:

Vaše dovednost porozumět poslechu bude vždy na lepší úrovni než dovednost mluvení.

Čím více budete zdokonalovat svoji schopnost slyšet – tím lépe na tom bude Vaše schopnost mluvit. Ano – poslechem skutečně pracujete na své schopnosti mluvit. Stejně jako malé děti – poslouchají a poslouchají a poslouchají. Po nějakém čase začnou říkat jednotlivá slova, potom fráze, věty a nakonec celá souvětí. Nestudují gramatiku v učebnicích ani nemusejí psát testy a chodit na zkoušky.

Protože také studuji další jazyky,

hledám co nejjednodušší cesty jak se dostat k zajímavým poslechům a obsahu. Chci mít vše po ruce, s co nejmenším úsilím a nejlépe na telefonu nebo tabletu v aplikaci a zdarma.

Pomohu Vám najít zajímavý obsah na Vaší úrovni angličtiny.

I  začátečníci mohou od první hodiny poslouchat a číst.

Budete si číst a poslouchat a tím se budete přirozeně učit.

Anglicky bez úsilí, jednoduše a s úsměvem

© Copyright AngličtinaIN | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies | webdesign